logo
 
main

Sivelypinnoitus on sähkökemiallinen menetelmä, jossa pinnoitettavaa kappaletta ei upoteta pinnoituskylpyyn.

Kun halutaan pinnoittaa jokin tietty kohta, pinnoitettava alue rajataan
teipillä ja työkappale kytketään virtalähteen miinus-napaan ja anodi
eli pinnoitustyökalu plus-napaan.

  • Pinnalle suoritetaan rasvanpoisto sähkökemiallisesti
  • Pinta peitataan ja aktivoidaan tai ainoastaan aktivoidaan yhdessä tai useammassa vaiheessa
  • Pinta on nyt valmis pinnoitettavaksi. Yleensä pinnoitetaan tartuntakerros, 2-4 µm paksu ja sen jälkeen rakenneaine, joka valitaan haluttujen pintaominaisuuksien mukaan
Elektrolyytti pumpataan päällystetyn anodin läpi ja tästä johtuen pinnoitus tapahtuu tasaisesti. Anodin ja työkappaleen välille tarvitaan myös liikettä 5-15 m/min. Tämä saadaan aikaan joko anodia tai työkappaletta pyörittämällä. Ennen kuin galvaaninen pinnoitus tehdään, suoritetaan rasvan poisto ja pinnan aktivointi esikäsittelyelektrolyyteillä, jotka valitaan pinnoitettavan kappaleen materiaalin perusteella.

Halutut ominaisuudet, kuten kovuus, korroosion- ja kulutuksen kestävyys yms. vaikuttavat pinnoituselektrolyytin valintaan.

Menetelmän etuja
  • Kylmä menetelmä (ei mittamuutoksia eikä lämpöjännityksiä kpl:seen)
  • Siirrettävät laitteet (työ voidaan tehdä myös asiakkaan luona ilman kuljetuksia tai konetta purkamatta)
  • Hyvä tartunta (200 – 400 N/mm²)
  • Pinnoitus voidaan tehdä myös suoraan haluttuun mittaan ilman jälkityöstöä
  • Tiivis pinnoite (hyvä korroosion suoja)
  • Paikallinen menetelmä (pinnoitus vain haluttuun kohtaan kpl:ta)
  • Käytössämme on noin 70 erilaista pinnoitusainetta, joista valitaan sopivin aine haluttujen pintaominaisuuksien mukaancredits2